Recente activiteiten van Boudewijn Bouckaert

Debat organisatie gezondheidszorg

Op 1 februari nam Boudewijn Bouckaert deel aan een debat over de organisatie van de gezondheidszorg. Het debat was georganiseerd door de Arstenkring Halle. Deelnemers waren Ivan Devadder (moderator), Louis Ide (N-VA), Marleen Temmerman (sp.a),Sonja Beckx(CD&V), de professoren Annemans en Cantillon. Boudewijn Bouckaert verdedigde namens LDD vooral een ‘vrijheids- en verantwoordelijkheidstandpunt’ waarbij burgers meer geresponsabiliseerd worden om op hun eigen gezondheid te letten. Van belang is verder dat de gemeenschap zich concentreert op preventie en de medische behandeling van aandoeningen, waaraan men niets kan  doen. Boudewijn Bouckaert is ook voorstander van een volkomen splitsing van de ziektezorg, maar dat mag niet leiden tot een toename van Vlaamse betutteling.

Viering naar aanleiding van komend emeritaat

Op 10 februari werd Boudewijn Bouckaert naar aanleiding van zijn komend emeritaat in de AULA van de universiteit van Gent gevierd voor zijn inzet voor de Rechtseconomie en de uitbouw van het European Masters’ Programme of Law and Economics.  Verscheidene ex-collega’s en vrienden namen het woord. Prof. Thomas Ulen van de Universiteit van Minnesota hield de feestrede.

 Debat tussen de vrijheidsgerichte partijen in Vlaanderen

 Op 29 februari nam Boudewijn Bouckaert deel aan een debat in Leuven tussen de vrijheidsgerichte partijen in Vlaanderen (LDD, N-VA en Open VLD). Het debat was georganiseerd door  het LVSV-Leuven. Deelnemers waren Gwendolyn Rutte (Open VLD) en Peter Persyn (N-VA). Boudewijn Bouckaert verdedigde een consequente Vlaamsgezinde en liberale lijn en hekelde de toegeeflijkheid van N-VA in de Vlaamse regering enerzijds en van Open VLD in de federale regering anderzijds.

 Debat over liberalisme en nationalisme

OP 13 maart nam Boudewijn Bouckaert deel aan een debat over liberalisme en nationalisme in Gent. Het debat werd georganiseerd door de denktank Libera! en het LVSV Gent. Deelnemers waren Peter De Roover(moderator), Dirk Verhofstadt( Liberales), prof. Dave Sinardet, Siegfried Bracke (N-VA). Boudewijn Bouckaert betoogde dat nationalisme compatibel is met het liberalisme zolang het zich beperkt tot zijn ‘core-business’, nl. het doen samenvallen van natie en staat. Als het nationalisme algemeen ideologische pretenties krijgt, wordt het ofwel een mic-mac van andere ideologieën ofwel een gevaarlijk totalitair gedachtegoed. Voor het liberalisme zou het goed zijn dat Vlaanderen zelfstandig wordt ( hetzij volledig, hetzij in een confederatie). Vlaanderen is meer centrum-rechts en bovendien zijn we zo verlost van de communautaire molensteen en kunnen we het hebben over liberale themata zoals de macht en de rol van de staat, de rechten van het individu, de vrije markteconomie.

 

Comments are closed.